Prevenzis: specialist in Triggerpointtherapie

Prevenzis is, vanaf de oprichting door Jennie Verbeek, bekend geworden en gebleven als DE opleider op het gebied van de neuromusculaire triggerpointtherapie. 
Met het veiligstellen van de vergoeding voor Neuromusculaire Triggerpointtherapie (NMT), althans via de Achmeagroep (van de overige zorgverzekeraars verwachten we dat zij dit zullen volgen), heeft Prevenzis weer een sterke basis gekregen en gaan we een gezonde toekomst tegemoet.
Prevenzis heeft haar aanbod aanzienlijk verbreed: met nog steeds als spil de 4-jarige Hbo-niveau opleiding NMT en de leergangen Triggepointtherapie op post-Hbo-niveau, verbreed Prevenzis haar aanbod met een scala aan bij- en Nascholingen.

Hiernaast zal Prevenzis aanbod gaan leveren voor niet-therapeuten: Informatieve/leerzame bijeenkomsten. Voorlichting, Oefening en Preventie gericht. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk, er zijn geen instroomvoorwaarden, elke Nederlander kan hieraan meedoen. Lees meer