Aanbod Hbo-niveau opleidingen

Opleidingen op Hbo-niveau zijn vooral (zeker daar waar het 4-jarige opleidingen betreft) bedoeld om studenten op te leiden tot therapeut; het zijn beroepsopleidingen die leiden tot startbekwaamheid.

Binnen de (4-jarige) opleidingen worden alle onderwerpen behandeld die de (toekomstige) startend therapeut nodig heeft voor de uitoefening van zij  beroep. Niet alleen de vakdiscipline wordt onderwezen, maar ook een groot aantal andere onderwerpen die therapeuten nodig hebben tijden hun praktijkvoering passeren de revue. Deze onderwerpen worden (altijd) behandeld in samenhang; wat je in de ene les leert, kan in de andere les uitgevoerd moeten worden of leiden tot verdieping/verbreding.

Naast 4-jarige opleidingen vallen onder dit aanbod ook opleidingen die, vanuit overheid / betrokken organisaties of beroepsverenigingen, van therapeuten geƫist worden. Heel primair bekeken zou dat, voor de al enkele jaren geleden opgeleide therapeuten, bij-/nascholing zijn maar vanwege het specifieke karakter (en omdat ze over het algemeen langer dan 15 dagen van omvang zijn) worden ze onder de Hbo-niveau opleidingen geplaatst.